Capex = levenskwaliteit in wonen


Gedreven door sterke waarden en normen wenst Capex enkel die projecten op te zetten waarvan alle parameters kloppen. Het belang van de klant, zowel als investeerder of als eigen bewoner, staat voorop bij de evaluatie van elk project. Naast een optimaal rendement voor de klant richt Capex zich op het behalen van duurzame en sociale doelstellingen. Zo wordt er bij de ontwikkeling van projecten rekening gehouden met de omgeving, de omwonenden, lokale overheden en relevante trends in de ontwikkeling van ruimtelijke ordening. Deze resulteren in unieke projecten met een maximum aan levenskwaliteit, respect voor natuur en bos, en dat in het juiste historisch perspectief. Omdat uw eigendom volledig in overeenstemming met uw wensen zou zijn houdt Capex maximaal rekening met uw specifieke voorkeuren bij de afwerking. Dit gebeurt in samenwerking met geselecteerde professionele partners.